HIGHLIGHTS
Stergios Chatzikyriakidis
€ 6,36
€ 5,72
BASKET
Christina V. Nella
€ 10,60
€ 9,54
BASKET
Manos Danezis, Stratos Theodossiou
€ 19,91
€ 17,92
BASKET
Stathis Kapogiannopoulos
€ 21,31
€ 15,98
BASKET
Manos Danezis, Stratos Theodossiou
€ 10,60
€ 7,95
BASKET
Giorgos Canonis
€ 12,05
€ 9,04
BASKET
Anastasia Parianou
€ 20,67
€ 15,51
BASKET
Manos Danezis, Stratos Theodossiou
€ 19,91
€ 17,92
BASKET
Christina V. Nella
€ 10,60
€ 9,54
BASKET
Stergios Chatzikyriakidis
€ 6,36
€ 5,72
BASKET
Manos Danezis, Stratos Theodossiou
€ 19,91
€ 17,92
BASKET